Algemene voorwaarden

1. KORTE OPMERKINGEN OP https://qkoreaansecosmetica.nl/
1.1 Door deze Website te bezoeken en te gebruiken, accepteert u, zonder beperking of enige andere kwalificatie, deze Voorwaarden en begrijpt u dat alle andere overeenkomsten tussen u en OPENMINDED INVESTMENTS S.R.L. (hierna OPENMINDED) volledig onderhevig zijn aan deze Voorwaarden en Condities.
1.2 De “Algemene Voorwaarden” vormen de wettelijke overeenkomst tussen u, als Klant, en OPENMINDED. Voor het gebruik van de website https://qkoreaansecosmetica.nl/, voor het plaatsen van een online bestelling en het aangaan van een contractuele relatie met OPENMINDED, raden wij u aan deze Algemene Voorwaarden vooraf te lezen. Toegang tot en bezoek aan de website, het aanmaken van een klantenaccount en het plaatsen van een Bestelling betekent dat u deze Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt.
1.3 De Voorwaarden en Condities kunnen op elk moment door OPENMINDED worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen en informatie over de geldigheid ervan zullen op deze site worden geplaatst ter informatie van de klanten en de gebruikers van de site. De cliënten dienen derhalve dit beleid regelmatig te raadplegen om de bijgewerkte inhoud ervan te controleren. Indien deze Algemene Voorwaarden voor u op enig moment onaanvaardbaar worden, verzoeken wij u de toegang tot en het gebruik van https://qkoreaansecosmetica.nl/ onmiddellijk te staken.

2. DEFINITIE VAN TERMEN
OPENMINDED/Verkoper – betekent OPENMINDED INVESTMENTS S.R.L. met maatschappelijke zetel te Mun. Dichter Andrei Mureșanu Street, No. 31, Apt. 1, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Roemenië, ingeschreven in het handelsregister onder nr. J12/2376/2022 en met fiscaal nummer 46064550, vertegenwoordigd door administrateur Cărăbaș Ioan-Constantin.
Bestelling – een vorm van communicatie tussen OPENMINDED en de Klant waarmee de Koper aan OPENMINDED, door het online plaatsen van de bestelling, zijn vaste intentie overbrengt om de Producten die op de website https://qkoreaansecosmetica.nl/ verkocht worden te kopen.
Account – impliceert de personalisering van een deel van de site door het invoeren van het e-mailadres en een wachtwoord, sectie die informatie bevat over de Klant (bijvoorbeeld, gebruikersgegevens -, de voorkeur leveringsadres – stad en provincie of een geschiedenis van bestellingen, de voorkeur methode van betaling). De creatie van een dergelijke Account is een optie voor de Klant. De gegevens die bij het aanmaken van de Account worden verstrekt, blijven vertrouwelijk en onderworpen aan het Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens;
Contract – vertegenwoordigt het contract op afstand gesloten tussen OPENMINDED en de Klant, zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de Verkoper en de Klant, contracten die gesloten worden op het moment van bevestiging, op een duurzame drager (per e-mail) door OPENMINDED van de aanvaarding van de bestelling doorgegeven door de Klant, volgend op de autorisatie van betaling.
Koper/klant – iedere natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid of iedere persoon/rechtspersoon, die al dan niet een Account aanmaakt op de Site en online een Bestelling plaatst.
Document – de huidige Algemene Voorwaarden, welke de contractuele relatie tussen OPENMINDED en de Klant regelt en welke zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Roemeense wet. De eventuele niet-overeenstemming of ongeldigheid van een deel of een clausule van dit document met andere toepasselijke wettelijke bepalingen doet geen afbreuk aan de geldigheid en wettigheid van de overige bepalingen van dit document.
Product – elk goed of elke dienst dat in overeenstemming met de wet op de markt kan worden gebracht en geleverd en dat niet in strijd is met de beperkingen die door deze Algemene Voorwaarden worden opgelegd. De Producten die via deze Website op de markt worden gebracht, bestaan uit Koreaanse cosmetische producten.
Verwerking van persoonsgegevens – zie Privacybeleid.
Transactie – is de handeling waarmee betaling wordt verwerkt voor de aankoop van goederen verkocht door OPENMINDED, afhankelijk van de betalingsmethode/betalingsverwerker gekozen door de Koper;
Gebruiker – elke persoon die een account heeft aangemaakt op de site en al dan niet een bestelling heeft geplaatst.
Bezoeker – elke persoon die toegang heeft tot de Site zonder een account aan te maken op de Site.
Website – betekent de website https://qkoreaansecosmetica.nl/ en elke sectie of subpagina daarvan. Websites en/of webpagina’s of andere onderdelen daarvan die aan derden toebehoren en waartoe de klant toegang krijgt als gevolg van op de website https://qkoreaansecosmetica.nl/ beschikbare links of redirects, vallen niet onder deze definitie.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN
3.1 Toegang tot en gebruik van de website https://qkoreaansecosmetica.nl/ geschiedt in overeenstemming met en onderworpen aan de bepalingen van dit Document.
3.2 Door gebruik te maken van https://qkoreaansecosmetica.nl/ gaat u akkoord met en aanvaardt u impliciet de toepasselijkheid van deze bepalingen.

4. COPYRIGHT
4.1 OPENMINDED bezit de volledige eigendom van de op de Website gepubliceerde bestanden, afbeeldingen en materialen, alsmede alle intellectuele eigendomsrechten die daaruit voortvloeien.
4.2 Alle handelsmerken en logo’s zijn eigendom van OPENMINDED en geen enkele persoon of entiteit heeft het recht deze te kopiëren of te gebruiken op welke manier dan ook.
4.3 Het gebruik, overnemen, kopiëren of wijzigen zonder toestemming van OPENMINDED van enige grafische/design/structuurelementen etc. aanwezig op de https://qkoreaansecosmetica.nl/ website is strikt verboden. Elke schending van OPENMINDED’s rechten is onderworpen aan de wet en zal worden behandeld door de entiteiten die hiertoe bevoegd zijn.
4.4 Geen enkel element van de inhoud doorgegeven aan de klant, door welk communicatiemiddel dan ook (elektronisch, telefonisch, etc.) of verkregen door de klant door toegang, bezoek en/of bezichtiging, vormt een contractuele verplichting aan de kant van OPENMINDED.

5. VERTROUWELIJKHEID
5.1 OPENMINDED zal de vertrouwelijkheid van informatie van welke aard dan ook die Klanten en Bezoekers zullen verstrekken handhaven. Het delen van de verstrekte informatie zal alleen mogelijk zijn onder de voorwaarden die zijn vermeld in het Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens.
5.2 Indien er voor het door een klant aangemaakte account vermoedens zijn met betrekking tot dataveiligheid of mogelijk misbruik, zal OPENMINDED onmiddellijk de nodige maatregelen nemen (bijvoorbeeld, de accounthouder vragen het wachtwoord te veranderen) of zelfs het account verwijderen, met voorafgaande kennisgeving aan de betrokken persoon.
5.3 De verwerking van persoonsgegevens en de regels voor de bescherming ervan kunnen hier worden geraadpleegd.
5.4 OPENMINDED respecteert en beschermt het recht op de bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers/bezoekers van de https://qkoreaansecosmetica.nl/ website en heeft de verplichting om de persoonlijke gegevens die u ons over uzelf verstrekt veilig en alleen voor de gespecificeerde doeleinden te beheren. Het doel van het verzamelen van gegevens is de gebruikers/bezoekers van de Website informatie en diensten van de hoogste kwaliteit te verstrekken, alsmede marketing-, reclame- en publiciteitsdiensten.

6. ONLINE VERKOOPBELEID
6.1 Alle prijzen van producten weergegeven op de website https://qkoreaansecosmetica.nl/ zijn in Euro (EUR) en zijn inclusief BTW. OPENMINDED behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen als gevolg van veranderingen in wisselkoersen of andere situaties die bepaalde veranderingen teweeg kunnen brengen die de waarde van de op de site weergegeven prijzen kunnen beïnvloeden.
6.2 De informatie die gebruikt wordt om de op de site beschikbare producten te beschrijven (teksten, afbeeldingen, multimedia presentaties) vertegenwoordigen geen contractuele verplichtingen voor OPENMINDED, ze worden uitsluitend gebruikt voor presentatiedoeleinden.
6.3 Bestellingen van producten die op de site gepubliceerd zijn en/of die onderhevig zijn aan promoties die op een bepaald moment door OPENMINDED worden gepraktiseerd, zullen alleen binnen de grenzen van de beschikbare voorraad gehonoreerd worden. Als een bepaald door u besteld product niet langer beschikbaar is in OPENMINDED’s voorraad, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
6.4 De overeenkomst tussen OPENMINDED en de Klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van bevestiging, op een duurzame drager (per e-mail) door OPENMINDED van de aanvaarding van de door de Klant verzonden bestelling, na voltooiing van de betaling.
6.5 Wij raden u aan bij het plaatsen van de bestelling goed te letten op de hoeveelheid en het soort gewenste producten.

7. BESTELLING EN BETALING VAN PRODUCTEN
7.1 OPENMINDED klanten kunnen bestellingen plaatsen op de website https://qkoreaansecosmetica.nl/ door de gewenste producten aan het winkelmandje toe te voegen, en vervolgens de bestelling af te ronden door betaling via een van de uitdrukkelijk aangegeven methoden.
7.2 Op de website https://qkoreaansecosmetica.nl/ kan voor de bestelde producten op de volgende manieren worden betaald: onder rembours en online betaling met bankkaart. Online betaling met bankkaart geschiedt via de betalingsverwerker MOLLIE.
7.3 Indien u voor de methode van online-betaling per bankkaart hebt gekozen, moet u op de beveiligde pagina van de betalingsverwerker een formulier met uw kaartgegevens invullen.
7.4 Betalingen met credit/debetkaarten die zijn uitgegeven door Visa en MasterCard (Visa/Visa Electron en MasterCard/Maestro) worden uitgevoerd via het door de entiteiten ontwikkelde “3-D Secure”-systeem, dat voor onlinetransacties hetzelfde veiligheidsniveau garandeert als voor ATM- of fysieke transacties.
7.5 “3-D Secure” zorgt er in de eerste plaats voor dat er geen informatie met betrekking tot uw kaart wordt overgedragen of opgeslagen, op geen enkel moment, op de servers van de winkel of op de servers van de betalingsverwerker, deze gegevens worden rechtstreeks ingevoerd in de elektronische systemen van Visa en/of MasterCard.
7.6 Voor betalingen per bankkaart worden geen kosten in rekening gebracht.
7.7 In geval van online betalingen is de Verkoper niet aansprakelijk en kan hij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende kosten die door de Klant worden opgelopen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wisselkosten die worden aangerekend door de bank die de kaart van de Klant heeft uitgegeven, indien de munt van uitgifte van de kaart verschilt van de EURO. De verantwoordelijkheid voor het dragen van deze extra kosten berust uitsluitend bij de Klant.
7.8 Wij wijzen u erop dat het eenvoudig toevoegen van een product aan de winkelwagen niet automatisch tot registratie van de bestelling leidt. De bestelling wordt pas geregistreerd nadat alle nodige stappen zijn voltooid, en de registratie wordt bevestigd wanneer de Klant de bevestigingsmail ontvangt met alle informatie, details en specificaties van de producten die aan het winkelwagentje zijn toegevoegd, evenals de totale kosten (inclusief leveringskosten, accessoires, enz.). Wij informeren u ook dat OPENMINDED de bestelling/levering van de producten alleen zal bevestigen/leveren met behulp van de informatie die door de Klant op het moment van het plaatsen van de bestelling is ingevoerd. In dit verband vragen wij u bijzondere aandacht te besteden aan het invullen van de bestelinformatie in de stappen die voorafgaan aan de voltooiing van de bestelling.
7.9 OPENMINDED zal de Klant de fiscale documenten met betrekking tot de Opdracht uitsluitend in elektronische vorm toesturen naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
7.10 De transacties worden op een hoog niveau beveiligd, zodat de betaling in de meest veilige omstandigheden zal plaatsvinden. De verwerking van kaartgegevens vindt uitsluitend plaats op servers van betalingsverwerkers. De veiligheid van de informatie wordt gegarandeerd door het feit dat betalingsverwerkers geen vertrouwelijke kaartgegevens opslaan, maar deze gecodeerd via een beveiligde verbinding naar de verwerkende bank sturen. Op die manier is de klanteninformatie veilig.

8. PRODUCT RETOURBELEID
8.1 De Koper heeft het wettelijke recht (erkend door GEO 34/2014) om zich terug te trekken uit de met de Verkoper gesloten Overeenkomst, binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelde producten. Voor de uitoefening van dit recht van “herroeping” is geen rechtvaardiging van het besluit tot herroeping van het contract vereist.
8.2 Aangezien de op deze website verkochte producten verzegelde cosmetische producten zijn, kunnen zij om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet worden teruggezonden indien zij door de consument zijn ontzegeld.
8.3 Indien de bestelde producten niet zijn ontzegeld, kan het herroepingsrecht op deze wijze worden uitgeoefend:
8.3.1 Hetzij door een uitdrukkelijke en ondubbelzinnige verklaring die binnen 14 (kalender) dagen na ontvangst van de gekochte producten per e-mail wordt verzonden aan contact@qkoreaansecosmetica.nl, met duidelijke vermelding van het ordernummer en de gegevens van de Koper.
8.3.2 Hetzij door het invullen en indienen van het online Retourformulier, dat hier beschikbaar is.
8.4 Eveneens binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van het herroepingsbesluit, dienen de betreffende producten aan de Verkoper te worden geretourneerd op het adres in Nederland, Middelgronden 1, 8531 NM Lemmer, in de staat waarin zij zich op het moment van ontvangst van de producten bevonden, deugdelijk verpakt om beschadiging tijdens transport te voorkomen. De kosten van vervoer (per koerier) zijn uitsluitend voor rekening van de Koper. Voor de raming van de transportkosten raden wij u aan rekening te houden met het prijsbeleid van de gekozen vervoerder (vaste vergoeding, vergoeding/kg, extra netwerkvergoeding, enz.).
8.5 Binnen dezelfde termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de beslissing tot herroeping, betaalt de Verkoper de Koper de waarde van de geretourneerde producten terug, op dezelfde betalingswijze als bij het plaatsen van de Bestelling, meer bepaald wordt het bedrag teruggestort op dezelfde kaart die voor de transactie werd gebruikt, binnen 3-30 dagen na aanvaarding van de retourzending.
8.6 De Verkoper kan de terugbetaling van het bedrag uitstellen tot de ontvangst van de verkochte producten of tot de ontvangst van het bewijs dat deze verzonden zijn.
8.7 Indien het product wordt geretourneerd in een staat waarin het niet meer als nieuw kan worden verkocht (beschadigde producten, etc.), behoudt de Verkoper zich het recht voor een vergoeding te vragen/berekenen voor het terugbrengen van het geretourneerde product in de oorspronkelijke staat.
8.8 Weigering van teruggave: Een product wordt als beschadigd en/of gebruikt beschouwd als het niet verzegeld is geweest, als het fysieke veranderingen, sneden, krassen, enz. vertoont. Elk teken van slijtage aan het product doet het recht op terugzending vervallen en wordt beschouwd als gebruikt en niet verzegeld.
8.9 Pakketten die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, zullen worden geweigerd. In geval van terugzending van een produkt dat zich niet in dezelfde staat bevindt als waarin het geleverd is, beschouwt de Verkoper de terugzending als ongeldig en heeft hij het recht terugbetaling van de prijs te weigeren.

9. LEVERING EN VERVOER VAN PRODUCTEN.
9.1 De levering van de producten besteld op https://qkoreaansecosmetica.nl/ gebeurt door DHL koerierdienst. Voor producten in voorraad bedraagt de leveringstermijn tussen 2 en 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van bevestiging van de Bestelling door de Verkoper.
9.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden de termijn voor de levering van de producten te verlengen, in welk geval de Klant op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe leveringsdatum van de producten.
9.3 De bestelde producten worden geleverd vanuit Nederland, Middelgronden 1, 8531 NM Lemmer. De verzendkosten bedragen 5 euro voor bestellingen met een waarde van maximaal 65 euro en gratis voor bestellingen met een waarde van meer dan 65 euro.
9.4. Ingeval het vervoer van de verkochte produkten door de Verkoper wordt uitgevoerd, hetzij door het door de Verkoper gekozen koeriersbedrijf, hetzij door gemachtigde personen, zijn de verantwoordelijkheid en de risico’s voor rekening van de vervoerder, naargelang het geval.
9.5 Voor meer informatie over aansprakelijkheid tijdens het vervoer en risico’s in verband met bestellingen verwijzen wij u naar het beleid van het koeriersbedrijf dat hier beschikbaar is. De geschatte kosten voor levering zijn in overeenstemming met de prijslijst van het koeriersbedrijf, beginnend bij 4 euro, waar andere kosten aan toegevoegd kunnen worden, afhankelijk van het beleid van de aangegeven vervoerder.

10. GARANTIES. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is de Verkoper jegens de Koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestond op het tijdstip van de levering van de goederen. Dit is de wettelijke garantie van overeenstemming.
10.2 In geval van gebrek aan overeenstemming heeft de koper het recht van de verkoper te eisen dat hij het product vervangt, in elk geval kosteloos (kosteloos betekent alle kosten die nodig zijn om de producten in overeenstemming te brengen, met inbegrip van de kosten van vervoer, behandeling, arbeid, gebruikte materialen en verpakking), tenzij de maatregel onmogelijk of onevenredig is. Bovendien heeft de koper recht op een passende prijsvermindering of beëindiging van het contract met betrekking tot dit product in de volgende situaties:
(i) indien hij geen vervangend product ontvangt;
ii) indien de Verkoper niet binnen een redelijke termijn corrigerende maatregelen heeft genomen.
10.3 De Verkoper is aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor alle verplichtingen die uit hoofde van het Contract en deze Polis worden aangegaan. Aldus kan de Verkoper bepaalde diensten overdragen en/of uitbesteden met het oog op de volledige nakoming van alle verplichtingen jegens de Koper, zonder enige kennisgeving aan of toestemming van de Koper.
10.4 De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige situatie die nadelig is voor de Klant en die het gevolg is van het niet naleven door de Klant van dit Document en/of de van kracht zijnde wetgeving.
10.5 De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de Klant zou lijden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gevolge van het niet-gebruik of het onjuist gebruik van de informatie die op de website wordt aangeboden.
10.6 De Verkoper garandeert niet dat:
a. het bestelde of gratis verkregen product zal voldoen aan de eisen of verwachtingen van de Klant.
b. het bestelde product vrij zal zijn van fouten van welke aard dan ook.
Aldus is de Klant verplicht de op de website vermelde informatie te onderzoeken en te analyseren en de Verkoper zo nodig om opheldering te vragen alvorens de online bestelling te voltooien.

11. BEVEILIGING
11.1 Bij het gebruik van de Website bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw toegangsaccountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) en stemt u ermee in de volledige verantwoordelijkheid op u te nemen voor de activiteiten/acties die onder uw account en wachtwoord op de Website worden uitgevoerd. Wij raden u aan de gegevens waaronder u inlogt op https://qkoreaansecosmetica.nl/ niet openbaar te maken, voor zover u een account heeft op deze site.
11.2 Indien de vertrouwelijkheid van deze toegangsgegevens is gecompromitteerd, bent u verplicht OPENMINDED zo snel mogelijk te informeren om de toegang tot uw account te beperken en zo snel mogelijk een manier te genereren voor u om weer in het bezit te komen van uw account.
11.3 Het uitvoeren van ongeoorloofde handelingen zoals: misbruik, frauduleus gebruik, ongeoorloofde toegang, wijziging, kopiëren van informatie om deze te commercialiseren, blokkeren van toegang etc. op deze Website, zal worden bestraft volgens de wet.

12. NUTTIGE INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS
12.1 Als gebruiker begrijpt u en gaat u akkoord met de volgende informatie:
a) Om incidentele SMS te ontvangen voor informatiedoeleinden van OPENMINDED, in overeenstemming met het GDPR Beleid, voor bepaalde eenmalige campagnes (met de mogelijkheid om toestemming op elk moment in te trekken op de hierin uiteengezette manier);
b) Juiste, nauwkeurige en volledige gegevens over uzelf verstrekken;
c) uw registratiegegevens bij te houden en, waar nodig, bij te werken zodat ze waarheidsgetrouw, accuraat en volledig zijn.
d) U mag https://qkoreaansecosmetica.nl/ niet gebruiken op de volgende manieren of voor de volgende doeleinden:
(a) In strijd met de Algemene Voorwaarden hierin;
b) Op enigerlei wijze in strijd is met de toepasselijke wettelijke bepalingen of op enigerlei wijze kan leiden tot inbreuk op de toepasselijke wettelijke bepalingen;
c) Op enigerlei wijze handelen in naam en voor rekening van een andere persoon, in het bijzonder door gebruik te maken van valse namen, valse e-mailadressen, valse telefoonnummers, enz.
d) Voor het bevorderen of verbergen van activiteiten van illegale of immorele aard;
e) Het op enigerlei wijze reproduceren van de interface van de site om gebruikers, klanten of potentiële klanten van deze online winkel te misleiden;
f) Om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot gegevens die onze bezoekers of klanten vrijwillig aan ons hebben verstrekt;
g) Het invoeren van kwaadaardige programma’s of coderegels in het systeem;
h) Om illegale informatie, producten of diensten te vragen, of om informatie te vragen om illegale activiteiten te verhullen;
i) Om toegang te krijgen tot verschillende secties of subsecties van de Site of door ons aangeboden producten of diensten door middel van illegale procedures.
12.2 Als gebruiker stemt u ermee in zich niet in te laten met de volgende activiteiten:
(a) Auteursrechtelijk beschermd materiaal publiceren, tenzij u de auteur bent of de toestemming van de auteur hebt om dergelijk materiaal te publiceren;
b) Materiaal publiceren dat obsceen, lasterlijk, bedreigend of kwaadwillig is ten opzichte van een andere gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, materiaal of informatie die verboden is door de geldende wettelijke bepalingen;
c) Een afbeelding of verklaring publiceren die in strijd is met de geldende rechtsregels of de goede zeden.
12.3 De wederverkoop voor commerciële doeleinden van producten gekocht van de site is strikt verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door OPENMINDED, die redelijkerwijs het nut en de geschiktheid van een dergelijke goedkeuring zal beoordelen. Als deze bepaling wordt geschonden, behoudt OPENMINDED zich het recht voor om haar rechten op te eisen, in het bijzonder het recht om compensatie en herstel van schade veroorzaakt door acties die in strijd zijn met het huidige document te eisen.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
13.1 Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de website https://qkoreaansecosmetica.nl/ zijn onderworpen aan de in Roemenië geldende wetgeving. In geval van geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie of die het gevolg zijn van of verband houden met het sluiten, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging ervan, zullen deze worden beslecht hetzij door een beroep te doen op de bevoegde rechtbanken in Cluj-Napoca, hetzij door arbitrage door het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel en Industrie Cluj, volgens de procedure van dit hof en door één arbiter. De beslissing is voor de partijen definitief. Elke partij heeft het recht een van de twee methoden voor geschillenbeslechting te kiezen.
13.2 Met betrekking tot het SOL-platform (online dispute resolution), aanwezig op de interface van de website https://qkoreaansecosmetica.nl/, of het formuleren van een klacht bij de ANPC, delen wij u mee dat deze twee methoden van minnelijke schikking van geschillen uitsluitend bestemd zijn voor consumenten.

Dit document is bijgewerkt op 18.07.2022