Cookiebeleid

ALGEMEEN.
Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming, hierna “GDPR”) is op 27 april 2016 vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, en de bepalingen ervan zijn rechtstreeks toepasselijk vanaf 25 mei 2018. GDPR is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten van de Europese Unie en beschermt de rechten van alle natuurlijke personen binnen de Europese Unie. Inhoudelijk gezien is de GDPR van toepassing op alle voor de verwerking verantwoordelijken die persoonsgegevens verwerken.
De GDPR is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens betreffende rechtspersonen en, in het bijzonder, juridische entiteiten, met inbegrip van de naam en het type rechtspersoon en de contactgegevens van de rechtspersoon. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen.
In verband met de GDPR kunnen cookies bepalende elementen zijn voor de identificatie van een persoon online, aangezien zij bepaalde gegevens of informatie kunnen opslaan die kunnen leiden tot het “volgen” en vervolgens identificeren van een persoon online. In die zin kan het gebruik van cookies een manier zijn om persoonsgegevens te verzamelen en valt het dus onder de GDPR.

BELEID INZAKE HET GEBRUIK VAN COOKIES.
Dit beleid heeft betrekking op de cookies die worden gebruikt en functioneren op de website https://qkoreaansecosmetica.nl/.

WAT ZIJN COOKIES?
a. De website https://qkoreaansecosmetica.nl/ maakt gebruik van cookies om de gebruiker een intuïtieve en interactieve online-ervaring te bieden.
b. Cookies zijn stukjes tekst die op uw apparaat worden geplaatst van waaruit u toegang krijgt tot de website https://qkoreaansecosmetica.nl/. Een cookie is een klein bestand van alfanumerieke tekens dat wordt opgeslagen op de computer, het mobiele apparaat of andere apparatuur van een gebruiker van waaruit een website met dit element wordt bezocht.
c. Deze technologie voor automatische gegevensopslag is wijdverspreid en wordt gebruikt om informatie te verzamelen zoals browsertype en besturingssysteem, bronpagina, domeinnaam van waaruit de bezoeker naar https://qkoreaansecosmetica.nl/ is gelinkt, enz., om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken.
d. Een cookie bevat geen stukjes code en bestaat daar ook niet uit; het kan dus op geen enkele manier worden uitgevoerd. De cookie kan geen veranderingen veroorzaken aan het apparaat waarop hij is opgeslagen, en kan daarom geen bedreiging vormen voor de veiligheid van de informatie die op uw apparaat is opgeslagen.

WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT?
a. De meeste webbrowsers, smart phones en andere apparaten met internettoegang zijn normaal ingesteld om cookies te aanvaarden.
b. De cookies die door https://qkoreaansecosmetica.nl/ worden gebruikt, vragen niet om persoonlijke informatie en kunnen evenmin leiden tot de persoonlijke identificatie van internetgebruikers die de site bezoeken. De via cookies verzamelde gegevens zijn louter functioneel, statistisch en objectief. Meestal kan het uitschakelen van cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de website, leiden tot een onjuiste werking, het niet worden weergegeven van bepaalde secties of zelfs tot het niet functioneren van een website.
c. Deze bestanden maken het mogelijk de terminal van de gebruiker te herkennen en de inhoud van de site op een relevante manier te presenteren, aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker. Cookies bieden gebruikers een aangename browse-ervaring en ondersteunen onze inspanningen om handige diensten aan te bieden aan websitegebruikers (bv. online privacyvoorkeuren, relevante reclame, nuttige aanbevelingen, enz.)
d. Cookies worden ook gebruikt voor het opstellen van anonieme statistieken die ons helpen te begrijpen hoe een gebruiker van onze website profiteert, hoe hij die gebruikt en voor welk doel. Dit stelt ons in staat de structuur en de inhoud van onze website te verbeteren, zonder dat de gebruiker persoonlijk wordt geïdentificeerd.
e. U hebt verschillende mogelijkheden om cookies op uw computer of apparaat te beheren. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om geen cookies te aanvaarden of, afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u een waarschuwing krijgen als een website probeert een cookie in uw browser te plaatsen.

CLASSIFICATIE VAN COOKIES.
a. Cookies zijn divers, met verschillende variaties ervan, elk met een welomschreven doel of afkomstig van een bepaalde bron. Cookies kunnen dus worden ingedeeld in:
i. First-Party Cookies: Dit zijn de cookies van de website waartoe een bezoeker toegang heeft. Zij hebben hoofdzakelijk een zuiver statistisch doel, d.w.z. deze cookies berekenen de weergaven/toegangen van de site (of van een bepaalde categorie van de site), het aantal actieve sessies, enz.
ii. Third-Party Cookies: Deze cookies behoren niet toe aan en worden niet beheerd door de site die wordt bezocht. Ze worden ingesteld door webdomeinen die niet noodzakelijk rechtstreeks door de gebruiker worden benaderd. Cookies van derden worden door website-eigenaren ingevoegd wanneer zij verschillende online aangeboden faciliteiten met elkaar willen verbinden. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van een bestaande YouTube-video in de interface van een andere website. Door op de “play”-knop van de video te drukken, kan YouTube ook cookies plaatsen op het apparaat van waaruit de toegang plaatsvindt, zonder dat de gebruiker standaard www.youtube.com hoeft in te voeren.
iii. Per-sessie cookies: Deze cookies worden opgeslagen voor de duur dat de browser open blijft en worden onmiddellijk (of hooguit enkele seconden) na het sluiten van de browser verwijderd. Deze cookies hebben een louter administratief en functioneel doel, omdat zij de gebruiker in staat stellen op een nuttige manier van de bezochte website gebruik te maken.
iv. Persistente cookies: Zoals de naam al zegt, worden deze cookies voor een langere periode opgeslagen. Zij hebben een specifieke duur dat zij op de terminal van de gebruiker blijven bestaan (van enkele minuten tot jaren of decennia) en worden niet automatisch verwijderd wanneer de webbrowser wordt gesloten. Het doel van deze cookies is om de interactie van de gebruiker met een bepaalde website te volgen. Een voorbeeld hiervan is het bewaren van de inloggegevens van een specifieke website (Gebruikersnaam/wachtwoord onthouden). De gebruiker heeft echter ook nog steeds volledige controle over deze permanente cookies en kan ze op elk moment van zijn terminal verwijderen of blokkeren.
v. Gegevensbeveiligingscookies: deze cookies kunnen alleen worden gebruikt door websites die het HTTPS-protocol gebruiken. Deze cookies bevatten gecodeerde gegevens, die nuttig zijn voor online betalingen, online transacties, online/mobiele bankdiensten, enz.

WELKE COOKIES OP DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT
De volgende cookies worden gebruikt op de https://qkoreaansecosmetica.nl/ website, met de volgende functionaliteit:

COOKIEBESCHRIJF
store_notice[notice id]Stelt klanten in staat om winkel meldingen te verwerpen.
tk_aiSlaat een willekeurig gegenereerde anonieme ID op. Het wordt alleen gebruikt in het dashboard gebied (/wp-admin) en wordt gebruikt voor het bijhouden van het gebruik, indien ingeschakeld.
woocommerce_cart_hashHelpt Woocommerce om te weten wanneer de gegevens in de winkelwagen veranderen.
woocommerce_dismissed_suggestions__[context]Aantal afwijzingen van suggesties, indien ingeschakeld.
woocommerce_items_in_cartHelpt Woocommerce om te weten wanneer de gegevens in de winkelwagen veranderen.
woocommerce_recently_viewedWordt gebruikt door de widget Recent bekeken producten.
woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion]Hiermee kunnen dashboardgebruikers suggesties voor de marktplaats verwerpen, indien ingeschakeld.
wp_woocommerce_session_Het bevat een unieke code voor elke gebruiker die de gegevens in het mandje in de databank lokaliseert.

HOE WORDEN COOKIES DOOR DEZE SITE GEBRUIKT?
a. Bij een bezoek aan deze site kunnen de in de vorige alinea opgesomde cookies op de terminal van de gebruiker worden geplaatst voor de volgende doeleinden:
A) Om gebruikersvoorkeuren op te slaan;
B) Om de ervaring van de gebruiker op deze site een nuttige ervaring te maken;
C) Om de site operationeel te houden;
D) Om de gebruikers alle mogelijkheden van de website te kunnen bieden;
E) Om gegevens te verzamelen voor zuiver analytische doeleinden.

VERWIJDERING VAN COOKIES.
a. In het algemeen staat elke toepassing die wordt gebruikt om webpagina’s te openen, standaard toe dat cookies op de terminal worden opgeslagen. Deze instellingen kunnen op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd via het menu “Instellingen” voor elke toepassing. Zo kan de gebruiker in de webbrowser instellen dat het opslaan van cookies niet is toegestaan, dat cookies alleen van bepaalde sites zijn toegestaan, dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd en vele andere dergelijke acties. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om cookies te beheren, is te vinden in het instellingengedeelte van de applicatie (webbrowser).

ANDERE VEILIGHEIDSKWESTIES IN VERBAND MET COOKIES.
a. Aangezien de bescherming van persoonsgegevens een doel is dat moet worden bereikt, is het raadzaam om op de hoogte te zijn van de mogelijke problemen die cookies kunnen veroorzaken, of preciezer gezegd, het gebruik ervan.
b. Aangezien cookies voortdurend gegevens heen en weer zenden (van de gebruiker naar de website en omgekeerd), kan, indien een aanvaller of onbevoegde persoon tijdens het proces van gegevensoverdracht ingrijpt, de in cookies vervatte informatie worden onderschept, gewijzigd of zelfs geblokkeerd. Hoewel zeer zeldzaam, kan dit gebeuren. Als de browser bijvoorbeeld verbinding maakt met de server via een onversleuteld netwerk (een onbeveiligd WiFi-netwerk), dan kan een aanvaller de gegevensoverdracht onderscheppen.

ONZE AANBEVELING
a. Als u de website https://qkoreaansecosmetica.nl/ optimaal wilt gebruiken, is het noodzakelijk dat u de cookies van deze website accepteert. Bepaalde functies van de website https://qkoreaansecosmetica.nl/ zullen niet werken als u cookies weigert.
b. Wij behouden ons het recht voor om aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud van dit document. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van deze en alle nieuwe toepasselijke informatie.
c. Wij wijzen u er tevens op dat telkens wanneer wij dit gedeelte wijzigen, wij in de voettekst van de pagina de datum zullen vermelden waarop dit Beleid voor het laatst werd bijgewerkt.

Laatste update: 18.07.2022