Intrekkingsformulier

Naar:
OPENMINDED INVESTMENTS S.R.L.
E-mail: contact@qkoreaansecosmetica.nl
Retouradres: Nederland, Middelgronden 1, 8531 NM Lemmer!!!

Intrekkingsformulier
Hierbij deel ik u mede dat ik afzie van de overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende producten van uw website:

1. _____________

2. _____________

3. _____________
Bestelnummer: _____________
Naam consument: ______________
E-mailadres van de consument: _____________
Telefoonnummer van de consument: _____________
(Facultatief): redenen voor intrekking/terugkeer: _____________
Data: ______________